Φιλοσοφία Διδασκαλίας

Ως καθηγητής με μακροχρόνια εμπειρία πιστεύω πως η σωστή προετοιμασία των υποψηφίων άλλα και η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από τις παρακάτω αρχές:

Εξατομικευμένη προσέγγιση υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος αποτελεί μία ξεχωριστή προσωπικότητα! Οι υποψήφιοι δεν αντιμετωπίζεται ψυχρά ως πελάτες, άλλα ως προσωπικότητες με τους δικούς τους στόχους, τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψιν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι μόνο η σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις άλλα και η κατάκτηση γνώσεων που θα αποτελούν εφόδια για την μελλοντική τους σταδιοδρομία

 

Τμήματα  Ομοιογενή και Ολιγομελή
Δύο πολύ βασικά συστατικά για την σωστή προετοιμασία των υποψηφίων.
Ομοιογενή τμήματα από μαθητές, που στοχεύουν κοινούς στόχους και έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες.
Ολιγομελή τμήματα στα οποία ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαιτερότητα, ενώ συγχρόνως δεν μαθαίνει μόνο από τον καθηγητή του αλλά και από τους συμμαθητές του με τους οποίους ζει τις ίδιες αγωνίες και συνεργάζεται μαζί τους για την τελική επιτυχία. Ακόμα και στα ιδιαίτερα μαθήματα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με άλλους υποψήφιους για να ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες. 


Οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης
Η εξεταστέα ύλη, από την αρχή της χρονιάς επιμερίζεται σε ενότητες με την καθεμία να έχει τον δικό της αποσαφηνισμένο χρονικό ορίζοντα. Η κάλυψη της ύλης γίνεται στο 100% κατά την διάρκεια της χρονιάς και πριν ξεκινήσει η επανάληψη. Ο προϋπολογισμένος χρόνος για την επανάληψη είναι αρκετός ώστε οι υποψήφιοι να έχουν όλον τον χρόνο να βγάλουν την ύλη 2 και 3 φορές, εμβαθύνοντας ταυτόχρονα σε έννοιες του μαθήματος, ώστε να αισθάνονται πιο σίγουροι για την κατάκτηση της γνώσης τους. Τυχόν αποκλίσεις από το πρόγραμμα καλύπτονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν τις εξετάσεις με έκτακτα μαθήματα τα οποία φυσικά δεν χρεώνονται!


Σωστή προετοιμασία - μείωση άγχους εξεταζόμενου
Η πολύχρονη εμπειρία μου έχει δείξει ότι η έγκαιρη κάλυψη της ύλης άλλα και η δομημένη επανάληψη της βοηθάει σημαντικά στην αποβολή του άγχους των υποψηφίων. Η λύση θεμάτων παλιότερων ετών άλλα και τα διαγωνίσματα προσομείωσης εξετάσεων, αποβάλλει την έννοια του άγνωστου και δίνει στους υποψήφιους μία εικόνα του "τι να περιμένουν".


Συνεργασία καθηγητή - μαθητή - γονέα
Στην δύσκολη αυτή χρονιά της Γ'Λυκείου οι μαθητές δεν είναι μόνοι τους. Χρειάζονται και την κατάλληλη στήριξη τόσο από τον καθηγητή τους όσο και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η κατάλληλη συνεργασία καθηγητή - μαθητή - γονέα αποτελεί σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου. Μέσα από συχνές προγραμματισμένες συναντήσεις άλλα και έκτακτες όποτε αυτό απαιτείται παρακολουθούμε όλοι μαζί την πορεία του υποψηφίου και μοιραζόμαστε τις ανησυχίες του ώστε να του προσφέρουμε την κατάλληλη στήριξη άλλα και καθοδήγηση.


Ευχάριστο περιβάλλον διδασκαλείας
Ένας όμορφος και ευχάριστος χώρος προδιαθέτει τον μαθητή να ξεκινήσει όμορφα το μάθημα του άλλα και να τελειώσει ευχάριστα. Για αυτό και προσπαθώ να δημιουργήσω ένα ευχάριστο περιβάλλον όπου οι μαθητές μου θα νιώθουν άνετα!