Βιογραφικό Σημείωμα

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Από Σεπτέμβριο 2000 – Σεπτέμβριο 2001
Πανεπιστήμιο : Department of Communication & Electronic Engineering – Faculty of Technology – University of Plymouth – U.K
Τίτλος: M.Sc in Integrated Services & Intelligent Networks Engineering
Βαθμός: Pass with Distinction (>70%)

Πτυχιακές Σπουδές
Από Οκτώβριο 1994 – Ιούλιο 2000
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Πολυτεχνική Σχολή - Α.Π.Θ.
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας : Αλγόριθμοι Εκπαίδευσης Συστημάτων σε Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφή Συστήματα

Επαγγελματική Εμπειρία (1)
Από Μάρτιος 2011 – Ιούλιος 2012
Είδος Απασχόλησης: Με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην Αναπτυξιακή Α.Ε του Δήμου Βέροιας. Υποστήριξη μηχανογραφικών υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, υποστήριξη έργων πληροφορικής, μελέτη και υποβολή προτάσεων – τεχνικών Δελτίων για έργα ΕΣΠΑ»

Επαγγελματική Εμπειρία (2)
Από Ιούνιος 2009 – Μάρτιος 2011
Είδος Απασχόλησης: Με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Βεροίας στο τμήμα Μηχανογράφησης. Συμμετοχή στα έργα «Έξυπνος Οικισμός στο κέντρο του Δήμου Βέροιας» και «Ανάπτυξη ευρυζωνικών σημείων πρόσβασης και διαδραστικού περιεχομένου στο Δήμο Βέροιας»

Επαγγελματική Εμπειρία (3)
Από Νοέμβριος 2006 - Σήμερα
Είδος Απασχόλησης: Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας με ειδικότητα Μηχανικός Υπολογιστών και Δικτύων και σύμβουλος Μηχανογράφησης και Μηχανοργάνωσης των εταιριών Μητζικίδης ΕΠΕ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α.Ε (Κοζάνη), Διάθεση ΕΠΕ (Θεσ/νικη)

Επαγγελματική Εμπειρία (4)
Από Οκτώβριο 2003 - Νοέμβριο 2006
Επωνυμία Eργοδότη: F-net (Φαχουρίδης Πέτρος) - Λ. Γ. Παπανικολάου 2 - Πευκα 57010 - Θεσ/νίκη
Είδος της Eπιχείρησης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων
Είδος Απασχόλησης: Μηχανικός Δικτύων – Προγραματιστής σε συστήματα ERP

Διδακτική Εμπειρία (1)
Από Νοέμβριο 2005 - Ιούνιο 2008 (315 Διδακτικές ώρες)
Επωνυμία Eργοδότη: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) / Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
Είδος Απασχόλησης: 300 ώρες ως εκπαιδευτής και 15 ώρες ως βοηθός εκπαιδευτή σε εκπαίδευση αρχαρίων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες

Διδακτική Εμπειρία (2)
Από Οκτώβριο 2006 - Σήμερα (πάνω από 1000 Διδακτικές ώρες)
Επωνυμία Eργοδότη: ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΙΕΚ ΟΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Είδος Απασχόλησης: Ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε ειδικότητες Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα και Τεχνικός Τεχνολογίας Internet αντίστοιχα

Διδακτική Εμπειρία (3)
Από Οκτώβριο 2006 - Ιούνιο 2008 (20 Διδακτικές ώρες)
Επωνυμία Eργοδότη: KEK ΓΣΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Είδος Απασχόλησης:Ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε ενότητα Παρουσιάσεων - Powerpoint

Διδακτική Εμπειρία (4)
Από Μάρτιο 2009 - Σήμερα (50 Διδακτικές ώρες)
Επωνυμία Eργοδότη: Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Είδος Απασχόλησης: Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε Excel – PowerPoint –Access, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Διδακτική Εμπειρία (5)
Από 2015 - Σήμερα
Επωνυμία Eργοδότη: Φροντιστήριο "ΈΝΑ" - Βέροια (πρώην "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ")
Είδος Απασχόλησης: Καθηγητής στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ’ Λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Διδακτική Εμπειρία (6)
Από Σεπτέμβριο 2003 - Ιούνιο 2015
Επωνυμία Eργοδότη: Σύγχρονο Διδασκαλείο Πληροφορικής – Καρατόλιος Δημήτριος
Είδος Απασχόλησης: Καθηγητής στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ’ Λυκείου Ο.Π «Οικονομίας και Πληροφορικής»

Σεμινάρια - Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήση ΕΟΠΠΕΠ ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων με Αρ. Μητρώου ΕΒ19267
Microsoft Certified Professional (Πιστοποιημένος Επαγγελματίας της Microsoft) MCP ID 3284356
SoftOne Technical Certification
Φεβρουάριος 2004 – Μάρτιος 2004 Linux System Administration (κέντρο Infolab Θεσ/νίκη)
Οκτώβριος 2004 Designing, Deploying and Managing a Network Solution for the Small and Medium Sized Business (Microsoft) – New Horizons Θεσ/νίκης
Νοέμβριος 2004 Microsoft Business Solutions CRM Installation & Configuration - New Horizons Αθήνας
Νοέμβριος 2004 Microsoft Business Solutions CRM Customization - New Horizons Αθήνας